Riding dragon

(Generated 12 times)
Namelist None
Tags
Rank Novice
Race Dragon
Cult rank None
Notes Rijdraken zijn draken gefokt op een combinatie van trouwheid, snelheid en intelligentie en zijn een mix van berg en waterdraken, deze dieren hebben dezelfde intelligentie als een gemiddeld tot slim paard en kunnen getraind worden voor vervoer, snelheidswedstrijden of gewone wedstrijden waar ze trucks voor moeten kunnen.
CreatorTessa884
Stats
STR 4d6+24
CON 2d6+12
SIZ 2d6+2
DEX 3d6+12
INT 2d6+6
POW 2d6+12
CHA 2d6+6
D20Hit locationArmor
01-02 Tail
03-04 Right leg
05-06 Left leg 6
07-08 Hindquarters 8
09-10 Right Wing 5
11-12 Left Wing 5
13-14 Forequarters 7
15-16 Right Front Leg 6
17-18 Left Front Leg 6
19-20 Head 6
Attributes
Movement 8m, 12m (Flying)
Natural armor Yes

Standard skills

Athletics STR+DEX Brawn STR+SIZ Endurance CON+CON
Evade DEX+DEX Perception INT+POW Unarmed STR+DEX
Willpower POW+POW

Combat styles

Primary Combat StyleSTR+DEX

Weapon options

1-handed weapons

Amount: 0

2-handed weapons

Amount: 0

Ranged weapons

Amount: 0

Shields

Amount: 0