City dragon

(Generated 0 times)
Namelist None
Tags
Rank Novice
Race Dragon
Cult rank None
Notes Werkdraken zijn draken met een nog lagere intelligentie dan de gewone, ze komen uit een mix van water en bergdraken en zijn gefokt op kracht en gehoorzaamheid om gebruikt te kunnen worden in fabrieken en als vervoer. Mix of water and mountain dragons.
CreatorTessa884
Stats
STR 2d6+12
CON 1d6+6
SIZ 2d6+12
DEX 4d6+24
INT 2d6+12
POW 1d6+6
CHA 1d6+6
D20Hit locationArmor
01-02 Tail 8
03-04 Right leg 6
05-06 Left leg 6
07-08 Hindquarters 7
09-10 Right Wing 5
11-12 Left Wing 5
13-14 Forequarters 7
15-16 Right Front Leg 6
17-18 Left Front Leg 6
19-20 Head 5
Attributes
Movement 6m, 4m (Gliding), 16m (Swimming)
Natural armor No

Standard skills

Athletics STR+DEX Conceal DEX+POW Evade DEX+DEX
Perception INT+POW Stealth DEX+INT Swim STR+CON
Unarmed STR+DEX

Combat styles

Primary Combat StyleSTR+DEX

Weapon options

1-handed weapons

Amount: 0

2-handed weapons

Amount: 0

Ranged weapons

Amount: 0

Shields

Amount: 0